bea asked in Society & CultureLanguages · 8 years ago

English translation of....?

Cén fáth go bhfuil sé sin nuair a thaispeáint i mé tar éis an oiread sin grá a thabhairt, tá mé an ceann a fhaigheann ghortú. Cén fáth a bhfuil daoine leas a bhaint as an grá a thugtar saor in aisce!!!

Cén fáth ar mhaith le daoine ach a ghlacadh, a ghlacadh agus riamh a thabhairt, an bhfuil aon duine a bheadh sásta a roinnt???

1 Answer

Relevance
 • 8 years ago
  Favorite Answer

  Apparently this is Irish. I used Google Translate to translate this for you:

  Why is it that when I have shown in so much love to give, I'm the one who gets hurt. Why do people take advantage of the love given free of charge!

  Why do people just take, take and never give, no one is willing to share???

  Source(s): Google Translate :)
  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.